Menu

Het Amerikaanse 340B programma voor kortingen op geneesmiddelen, wordt vanwege het hoge risico op fraude sterk gereguleerd door de overheid. Organisaties moeten waakzaam blijven op fraude en voorbereid zijn op controles van de overheid.

 Door onze kennis in de industrie en met ons technologisch inzicht ontwikkelden we een betrouwbaar controlesysteem dat grote stromen van gegevens vergelijkt met programma-eisen. Daarnaast biedt het de gebruiker een geavanceerde feedbackfunctie.

 Door deze oplossing is naleving van de regels mogelijk en is het voor onze klanten gemakkelijker om zich voor te bereiden op overheidscontroles.

Type oplossing: Advanced Analytics

Sector klant: Gezondheidszorg

Technologieën: .NET Telerik Miscrosoft SQL Server

Geinspireerd geraakt?

Laten we samenwerken!