Menu

Werken vanuit onze waarden

Als je alles blijft doen zoals je het altijd al deed kom je nooit tot innovatie. Nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan vanuit een open houding en bevlogenheid: het vaste geloof dat het beter kan. Een vastgeroest systeem, onnodige processen of bureaucratie houden innovatie juist tegen. Onze werkcultuur ondersteunt deze visie. Daarom werken wij volgens een aantal normen en waarden waarin we allemaal geloven:

We zijn nieuwsgierig

Leren is belangrijk. We stellen vragen, waarderen opbouwende feedback en streven naar een constante groei van onze kennis. We kijken naar de wens achter de vraag van de opdracht.

We durven

Innovatie vraagt om lef. We experimenteren en nemen berekende risico's die worden beloond met goede resultaten.

We zijn inspirerend

We volgen de trends niet, we zijn de trendsetters. We blijven een stap voor op technologische ontwikkelingen en zijn altijd voorbereid op wat er komen gaat.

We zijn respectvol

Het respect dat we hebben voor onze mensen beïnvloedt rechtstreeks de hoge kwaliteit van ons werk.

We geloven in samenwerking 

Wij geloven in de kracht van samenwerking. De mensen in onze teams inspireren en versterken elkaar. Dit merkt u aan de resultaten.

Plezierige werkplek

Op onze kantoren vind je een goede combinatie van werk en plezier. De werkplekken zijn uitermate geschikt om met onze teams samen te werken. Vanuit ontspanning en plezier kun je beter werken en kom je vaak sneller tot nieuwe ideeën en inzichten.

Tecknoworks - de film

Wie we zijn en wat we doen in 2 minuten en 16 seconden

Wil je ook bij ons werken?

Kies voor persoonlijke ontwikkeling en een goede samenwerking met leuke mensen aan innovatieve projecten.